'); fbq('track', 'PageView'); &ev=PageView&noscript=1" />
×
×
FB-10D FB-10D
FB-10D

sku: FB-10D
Fabric Backdrop (หน้าตรง) งานพิมพ์วัสดุ : W03 ผ้ายืด (100% polyester) ความหนา 260 gsm. จุดเด่นสินค้า พิมพ์ด้วยระบบ Direct Dye sublimation เนื้อสีลงลึกถึงเส้นใยผ้า ภาพพิมพ์ผ้าสีสดติดแน่น ภาพตึงสวย ห...

FB-10H FB-10H
FB-10H

sku: FB-10H
Fabric Backdrop (หน้าโค้ง) งานพิมพ์วัสดุ : W03 ผ้ายืด (100% polyester) ความหนา 260 gsm. จุดเด่นสินค้า พิมพ์ด้วยระบบ Direct Dye sublimation เนื้อสีลงลึกถึงเส้นใยผ้า โครงสร้างแข็งแรง, น้ำหนักเบา, ส่วน...

FB-10U FB-10U
FB-10U

sku: FB-10U
Fabric Backdrop U (ทรงตัว U) วัสดุ: W03 (ผ้ายืด ความหนา 260 gsm.) จุดเด่นสินค้า พิมพ์ด้วยระบบ Direct Dye sublimation เนื้อสีลงลึกถึงเส้นใยผ้า โครงสร้างแข็งแรง, น้ำหนักเบา, ส่วนโค้งตัว U balance ...

FB-10S FB-10S
FB-10S

sku: FB-10S
Fabric Backdrop S (ทรงรูปตัวS) วัสดุ: W03 (ผ้ายืด ความหนา 260 gsm.) จุดเด่นสินค้า พิมพ์ด้วยระบบ Direct Dye sublimation เนื้อสีลงลึกถึงเส้นใยผ้า โครงสร้างแข็งแรง, น้ำหนักเบา, ส่วนโค้ง balance ทรงตัว...

FB-10C FB-10C
FB-10C

sku: FB-10C

FB-10E FB-10E
FB-10E

sku: FB-10E

×

Contact