0

ป้ายแบคดรอป ป้ายหน้างานสัมนา มีความสำคัญกับงานอย่างไร

ป้ายแบคดรอป ป้ายหน้างานสัมนา มีความสำคัญกับงานอย่างไร


2020-06-08 15:27:07

        ในการจัดงานสัมนาแต่ละครั้ง ผู้จัดโครงการจะคำนึงถึงหัวข้อนำเสนอที่เป็น Key message สำคัญ ที่ทำให้คนมาร่วมงานได้จดจำและได้ข้อมูลจำเป็นกลับไปเรียนรู้เพิ่มเติม แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้คือ แบคดรอปและป้าย ธง อุปกรณ์ตกแต่งต่าง ๆ ที่เป็นส่วนเสริมสำคัญที่ช่วยให้บรรยากาศงานดูสมบูรณ์แบบมากขึ้น


        ประเภทของแบคดรอปที่ใช้ติดตั้งหน้างานสัมนานั้นมีหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบที่ใช้จะขึ้นอยู่กับบริเวณที่จัดงานและห้องที่จัดงาน ไม่ว่าจะการเลือกแบคดรอป หน้าตรงแนวกว้าง หน้าโค้ง หลังโค้ง ซึ่งมีผลในการวางตำแหน่งบนพื้นที่ให้น่าสนใจ


        การจัดวางองค์ประกอบของแบคดรอปมีหลายแบบ ทั้งแบบตัวแอล ตัวยู โดยมีแบคดรอปเป็นเซ็นเตอร์ตรงกลาง ส่วนด้านวางธง หรือป้ายตกแต่งเพื่อให้งานดูมีมิติมากขึ้น สำหรับการจัดวางแบคดรอปนั้นควรเลือกวางบริเวณหน้าห้องจัดสัมนา เพราะจะทำให้เป็นจุดที่น่าสนใจมากที่สุด


Fabric backdrop แบ็คดรอปผ้า Fabric screen Fabric counter เคาน์เตอร์ผ้า Outdoor Flagpole ธงชายหาย ธงปีกนก อุปกรณ์ออกบูธ ออกบูธ

Back drop Pull frame Roll up X-Frame Standee Exhibition desk โต๊ะออกบูธ Information desk โต๊ะชงชิม ธงญี่ปุ่น Flagpole 

Light box  ตู้ไฟ ชั้นวางโบรชัวร์